První zkouška sborů se uskuteční v pátek 4.9.2020 v Koncertním sále ZUŠ

Mladší Skřivánek - 13:00

DPS Skřivánek - 14:00