21.5.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 24. května se výuka vrací do starých kolejí. Prezenční výuka poběží ve skupině do 10 žáků bez omezení ve všech uměleckých oborech - výtvarná tvorba, keramika, taneční obor, pěvecké sbory.

Nejsou zapotřebí žádné doklady, testy, čestná prohlášení. 

DPS Jablůňka probíhá od 28.5.2021
DPS Skřivánek probíhá pro všechny děti od 28.5.2021 - bude rozdělen na 2 skupiny (K. Kavánová, B. Skalská).
PS Mládí - dělené zkoušky hlasů, info sdělí sbormistryně

Hudební nauky - úterý 14:20, čtvrtek 15:00

Výtvarná tvorba (Š. Holubcová) - větší skupiny budou rozděleny do 2 tříd
Taneční obor (P. Jiroušová) a keramika (M. Balatková) - skupinky mají vždy max. 10 žáků

Žáci do 15 let musí mít při vstupu do ZUŠ (nebo na pobočku) minimálně chirurgickou roušku, starší žáci jsou povinni nosit respirátor bez výdechového ventilu (FFP2, KN95). Rodiče nesmí vstupovat do budovy ZUŠ (či pobočky). Žáci i učitelé si ihned při příchodu do školy důsledně umyjí ruce a použijí dezinfekci. Pěvecké sbory probíhají bez roušek.

Děkujeme a těšíme se!
Jana Bartoničková, DiS.
736 65 29 11