10.10.2020

Vážení rodiče, výuka bude v termínu 12.10. - 23.10.2020 probíhat takto:
 
• Taneční obor, keramika, výtvarná tvorba, soubory - prezenční výuka bude nahrazena distanční výukou.
• Individuální výuka (= 1 žák na 1 učitele) - prezenční výuka zůstává.
 
• 26.10. a 27.10. budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28.10. a dva dny řádných prázdnin 29. - 30.10.2020.
 
• Vstup do budovy ZUŠ je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (= rodiče ani jiný doprovod do školy nesmí!).
 
• Prosím, neposílejte do ZUŠ děti s příznaky infekčního onemocnění! (rýma, kašel, horečka...)
 
Jana Bartoničková, DiS.
736 65 29 11