9.4.2021 a 11.4.2021

Milí rodiče,

ZUŠ Jablonec nad Jizerou zahajuje v pondělí 12.4.2021 prezenční výuku v režimu 1 žák na 1 učitele.

- skupinová prezenční výuka zatím není povolena, tam pokračuje distanční výuka
- je povolena individuální konzultace 1 žák na 1 učitele i ve výtvarném a tanečním oboru
- do budovy ZUŠ (či pobočky) smí vstupovat pouze zaměstnanci školy a žáci
- rodiče nesmí vstupovat do budovy ZUŠ (či pobočky)
- antigenní testování se žáků ZUŠ netýká, není nutné mít potvrzení o bezinfekčnosti
- žáci do 15 let musí mít při vstupu do ZUŠ minimálně chirurgickou roušku, starší žáci jsou povinni nosit respirátor bez výdechového ventilu (FFP2, KN95)
- chirurgickou roušku či respirátor nosí žáci i učitelé ve třídě (výjimka platí pro hru na dechové nástroje)
- žáci i učitelé si ihned při příchodu do školy důsledně umyjí ruce a použijí dezinfekci
- učitelé budou pravidelně větrat své třídy (minimálně 1x za hodinu na 5 minut)
- dodržujte (pokud možno) bezpečné rozestupy
- žáci i učitelé nesmí mít příznaky respiračního onemocnění

 ‼️ Jedinou výjimkou je výuka sólového zpěvu, která bude zatím dále probíhat distančně - dle manuálu MŠMT nemůžeme u tohoto oboru spustit prezenční výuku. ‼️


Děkujeme za pochopení a již se těšíme! 
Jana Bartoničková, DiS.
736 65 29 11