20.11.2020

Od středy 25.11.2020 bude probíhat individuální výuka prezenčně přímo
v ZUŠ (1 učitel na 1 žáka).

- roušky jsou povinné na chodbách i v učebnách
- výjimku mají v učebnách tyto obory (- nemusí mít roušku): sólový zpěv, hra na dechové nástroje
- ve třídě může být přítomen max. 1 zákonný zástupce
- žák i zákonný zástupce si při příchodu do ZUŠ vydezinfikuje ruce
Kolektivní výuka pokračuje distančně.