Vážení rodiče, 

od 7.12. se bude kolektivní výuka konat opět v ZUŠ Jablonec nad Jizerou (či na pobočkách). Výuka pro max. 10 dětí + 1 učitele. Učitelé Vás budou informovat.

Důležité pro všechny - při příchodu do školy je nutná dezinfekce rukou, rozestupy 2 metry a větrání alespoň 1x za 45 minut. Žáci chodí na výuku nejdříve 5 minut před zahájením hodiny.
Roušky jsou povinné na chodbách i ve třídách.
 Výjimku má - sólový zpěv, sborový zpěv, dechové nástroje, taneční obor.

21. a 22.12.2020 - ředitelské volno, výuka se nekoná.

Hudební nauka (p. uč. Kavánová) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu

Taneční obor (p. uč. Jiroušová) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu (výuka se ve Vysokém nad Jizerou uskuteční na Městském úřadě - 11. a 18.12.)

Keramika (p. uč. Balatková) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu

Keramika pro dospělé (p. uč. Plichtová) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu

Výtvarná tvorba (p. uč. Holubcová) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu (výuka se ve Vysokém nad Jizerou uskuteční v Městské knihovně - 9. a 16.12.)

----------------------
Pozor! Rodiče pouze doprovodí dítě na pěvecký sbor, ale ihned opustí ZUŠ! Pak si jej zas můžou na konci výuky vyzvednout. Není dovoleno čekání na chodbě ani v sále. Děkuji.

DPS Jablůňka (p. uč. Skalská) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu

DPS Skřivánek (p. uč. Kavánová) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu pro všechny žáky (žáci budou rozděleni na polovinu - 2. polovinu odučí paní učitelka Skalská v tanečním sále)

PS Mládí (p. uč. Kavánová) - koná se v týdnu od 7.12. dle rozvrhu (žákyně budou rozděleny na polovinu - info dostanete od paní učitelky)


Jana Bartoničková
736 65 29 11