6.5.2020

Milí rodiče,

v pondělí 4. května jsme konečně obdrželi informace k obnovení výuky od MŠMT. Tento materiál nám stanovuje podmínky, za kterých můžeme znovu otevřít naši ZUŠku od 11. května. Ráda bych zdůraznila, že se všichni z celých sil snažíme, abychom Vašim dětem nabídli co nejdříve možnost prezenční výuky. A abychom dodrželi veškerá hygienická opatření. Musím také podotknout, že prezenční výuka nebude do konce školního roku 2019/2020 povinná. Prezenční výuka je dobrovolná. Vše záleží zcela na Vašem rozhodnutí. Nebudete-li chtít poslat Vaše dítě do ZUŠky, pak samozřejmě bude pokračovat v distančním studiu se svým učitelem. Výuku zahajujeme jak individuální (hudební obor), tak i kolektivní (taneční obor, výtvarná tvorba, keramika). Hudební nauky pokračují do konce roku distančně. Mladší Skřivánek, DPS Skřivánek, PS Mládí - výuka zatím nezačíná.

11.5. zatím začíná výuka v budově ZUŠ Jablonec nad Jizerou. Konkrétní datum

zahájení výuky Vám sdělí přímo učitel. U ostatních poboček (ZŠ Vysoké nad Jizerou) čekáme, zda nám to ředitelé povolí.

Upřesníme co nejdříve.

DPS Skřivánek a Mladší Skřivánek - výuku zatím nebudeme začínat, rozhodneme se kolem 25.5.

PS Mládí - výuku zatím nebudeme začínat, rozhodneme se kolem 25.5.

DDM Rokytnice nad Jizerou - výuka H. Friede začne v týdnu od 25.5.

ZŠ Poniklá - výuka začne 14.5.

MŠ Vysoké nad Jizerou - výuka začne 19.5.

ZŠ Harrachov - výuka TO začne 12.5. v Harrachově

Prosím, abyste svým učitelům během tohoto týdne oznámili, pro který způsob výuky jste se rozhodli. Děkuji.

 -----------------------------------------------------------------

Zde jsou nejdůležitější body z manuálu MŠMT:

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (= rodiče ani jiný doprovod do školy nesmí).

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

- V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

-
Maximální počet žáků v učebně je 15.

-
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

-
Při prvním vstupu do školy žák předá vyučujícímu podepsané čestné prohlášení (ke stažení je na konci této stránky), které naleznete v příloze tohoto e-mailu. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsané zákonným zástupcem. Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

-
ZUŠ zajistí ve spolupráci se zřizovatelem všechna hygienická opatření přesně specifikovaná v souboru opatření (vybavení dezinfekcí, dezinfekce povrchů, hudebních nástrojů, režim na toaletách, atd.).

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Na všech toaletách bude k dispozici antibakteriální mýdlo, dezinfekce a papírové utěrky. Dezinfekce bude také v každé třídě a v přízemí u vchodu.


-
V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

-
V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob (klavír) musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

- Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.

-
Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor zorganizujeme tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit! Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, učitel takovou skutečnost okamžitě ohlásí vedení školy, které neprodleně informuje zákonného zástupce a zajistí vyzvednutí takového žáka.

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mne obrátit na tel. čísle: 736 65 29 11 či e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Bartoničková, DiS.


Důležité dokumenty: