Soutěž Základních uměleckých škol ČR
 • Hra na dřevěné dechové nástroje - krajské kolo - dvě žákyně 1.místo
 • Sólový zpěv - krajské kolo 2. místo a 3. místo
 • Komorní zpěv - krajské kolo
 • Trio - 1. místo
 • Taneční obor - krajské kolo oceněna 1 choreografie
Lomnické hudební jaro
 • pěvecké trio a sbor Mládí postup na Galakoncert
Vítání jara - soutěž DPS - krajské kolo
 • Mládí - zlaté pásmo
Žáci přijatí na školu s uměleckým zaměřením
 • Josef Bartoš - Konzervatoř Duncan Centre Praha
Soutěž Základních uměleckých škol ČR:
 • hra na kytaru: krajské kolo - 1. místo s postupem, dvě 2. místa
 • ústřední kolo - 2. místo (Iva Nadomlelová)
Lomnické hudební jaro:
 • pěvecké duo postup na Galakoncert
Mezinárodní festival – Svátky písní Olomouc:
 • Pěvecký sbor Kalandra - stříbrné pásmo
Velká cena ZUŠ Česká Lípa:
 • Hra na zobcovou flétnu - 2.místo
Žáci přijatí na střední školu s uměleckým zaměřením:
 • Kateřina Nosková - Konzervatoř Teplice - fagot
 • Marie Erlebachová - Konzervatoř Pardubice - klavír