Svátky písní Olomouc - mezinárodní festival PS:

 • Mládí - stříbrné pásmo
 • Kalandra - sříbrné pásmo  

Zahrada písní - festival DPS:

 • Mládí - zlaté pásmo + zvláštní cena poroty za umělecký projev

Zpíváme si pro radost - soutěž DPS:

 • Skřivánek - okresní kolo - zlaté pásmo

Regionální přehlídka scénického tance - "Tanec srdcem" :

 • oceněné choreografie -" Od svítání do svítání ", "Vzplanutí,"Bublinky"                                                                    

Přehlídka scénického tance - "Hronovské jablíčko"

 • choreografie "V dešti" - 2.místo
 • choreografie " Každý má svého anděla" - 3.místo                           

Soutěž ZUŠ ČR - hra na klavír : okresní kolo:

 • Kateřina Šírová - 2.místo
 • Jitka Fischerová - 3.místo
 • Barbora Kavánová - 3.místo

Soutěž ZUŠ ČR - hra na kytaru:

 • Vojtěch Hájek - okresní kolo - 2.místo
 • Jana Bartoničková - okresní kolo - 1.místo
 • krajské kolo - 1.místo, postup do celostátního kola ( čestné uznání )

Soutěž ZUŠ ČR - hra na housle:

 • Anna Šírová - okresní kolo - 1.místo
 • krajské kolo - 2.místo

Pražské Vánoce - mezinárodní festival adventní a vánoční hudby :

 • Mládí - zlaté pásmo
 • Kalandra - stříbrné pásmo

Žáci přijatí na školu s uměleckým zaměřením:

 • Jana Bartoničková - Státní konzervatoř Praha, obor kytara
Zpíváme si pro radost - celostátní přehlídka:
 • Mládí - ocenění za vynikající festivalové vystoupení
Lomnické hudební jaro:
 • choreografie "Pan Tau" - ocenění za práci s dětmi
 • choreografie "Půl tmy" - ocenění za rytmické vyjádření hudby a choreografii, postup na Galakoncert
 • choreografie "Dopisy" - ocenění za projev a scénické ztvárnění, postup na Galakoncert, hlavní Cena diváka
Novopacký slavíček - soutěž v sólovém a komorním zpěvu:
 • Čestmíra Sládková - 2.místo
 • Barbora Jínová - 3.místo
 • Trio Barbora a Dominika Jónovy, Barbora Kavánová - 2.místo, postup na slavnostní koncert na hradě Pecka
 • Sexteto Barbora a Klára Jónovy, Barbora a Květa Kavánovy, Iva Housová, Jan Hejral - 1.místo, postup na slavnostní koncert
Zpíváme si pro radost - soutěž dětských pěveckých sborů:
 • okresní kolo - Skřivánek - stříbrné pásmo
 • Mládí - zlaté pásmo, postup do kraje
 • krajské kolo - Mládí - zlaté pásmo - postup na celostátní přehlídku
Regionální přehlídka scénického tance Tanec srdcem:
 • choreografie "Mumlava" - ocenění za lehkost a tanečnost
 • choreografie "Živly" - ocenění za taneční nasazení
Soutěž základních uměleckých škol ČR - komorní hra smyčce:
 • trio - Anna Šírová, Přemysl Moník, Jitka Fischerová, okresní kolo - 1.místo, krajské kolo - 3. místo   
Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby Bratislava
 • pěvecký sbor Mládí - zlaté pásmo
 • pěvecký sbor Kalandra - stříbrné pásmo
Přehlídka scénického tance „Hronovské jablíčko“
 • 3.,4. ročník - zlatá medaile
 • 5.,6. ročník - bronzová medaile
 • 7.ročník, 1.ročník II. stupně - zlatá medaile
 • 2.ročník II. stupně - bronzová medaile
Žáci přijatí na školu s uměleckým zaměřením:
 • Ivana Nedomlelová - Konzervatoř Praha, obor kytara
 • Barbora Hnyková - Uměleckořemeslná a oděvní návrhářská škola Liberec
 • Zuzana Mládková, Eva Klímová - Střední průmyslová škola sklářská, Železný Brod
Soutěž Základních uměleckých škol ČR
 • Hra na dřevěné dechové nástroje - krajské kolo - dvě žákyně 1.místo
 • Sólový zpěv - krajské kolo 2. místo a 3. místo
 • Komorní zpěv - krajské kolo
 • Trio - 1. místo
 • Taneční obor - krajské kolo oceněna 1 choreografie
Lomnické hudební jaro
 • pěvecké trio a sbor Mládí postup na Galakoncert
Vítání jara - soutěž DPS - krajské kolo
 • Mládí - zlaté pásmo
Žáci přijatí na školu s uměleckým zaměřením
 • Josef Bartoš - Konzervatoř Duncan Centre Praha
Soutěž Základních uměleckých škol ČR:
 • hra na kytaru: krajské kolo - 1. místo s postupem, dvě 2. místa
 • ústřední kolo - 2. místo (Iva Nadomlelová)
Lomnické hudební jaro:
 • pěvecké duo postup na Galakoncert
Mezinárodní festival – Svátky písní Olomouc:
 • Pěvecký sbor Kalandra - stříbrné pásmo
Velká cena ZUŠ Česká Lípa:
 • Hra na zobcovou flétnu - 2.místo
Žáci přijatí na střední školu s uměleckým zaměřením:
 • Kateřina Nosková - Konzervatoř Teplice - fagot
 • Marie Erlebachová - Konzervatoř Pardubice - klavír