Soutěž ZUŠ ČR :

hra na klavír : Dominika Jónová - okresní kolo : 1.místo + postup do kraje                                                                                                                                                Tereza Šmídová - 2.místo

hra na smyčcové nástroje : Anna Šírová - okresní kolo : 1.místo + postup do kraje

hra na kytaru : Martin Novotný - okresní kolo : 1.místo + postup do kraje

 

Velká cena ZUŠ Česká Lípa :

Trio Magdalena Jarošová, Marie Palmová, Karolína Šimůnková - 1.místo

 

Novopacká slavíček :

Vanesa Nechanská - 1.místo             Kateřina Kobrlová - 2.místo                Anna patočková - 3.místo                    Tereza Klikorková - stříbrné pásmo

 

Zahrada písní Praha - soutěž dětských pěveckých sborů ČR

Skřivánek - zlaté pásmo          Mládí - zlaté pásmo

 

Mezinárodní mládežnický festival Bratislava


Mládí - dvě zlatá pásma

 

  

 

Hudební obor :

Pěvecké sbory :

"Porta Musicae" Nový Jičín - prestižní celostátní přehlídka DPS, Mládí - zlaté pásmo + cena Ilji Hurníka

"Zahrada písní" Praha - soutěžní přehlídka DPS, Mládí - zlaté pásmo

Krajská postupová přehlídka DPS Jablonec nad Nisou - Skřivánek - postup na celostátní přehlídku do Uničova

Koncert Mládí a Hradišťanu - kostel sv.Prokopa Jablonec nad Jizerou

 

Soutěž ZUŠ ČR : 

komorní hra dechy : Trio Marie Palmová, Karolína Šimůnková, Dominika Jónová - okresní a krajské kolo 1.místo s postupem, národní kolo 3.místo

Trio Karolína Šimůnková, Hana Šírová, Magdalena Jarošová - okraesní i krajské kolo 1.místo

Piskoř ( Aneta Patočková, Monika Plíhalová, Tereza Šmídová, Pavlína Vodseďálková ) - okresní kolo 1.místo, krajské kolo 2.místo

Fistula ( Aneta Patočková. Pavlína Vodseďálková, Dita Žďárská ) - okresní kolo 1.místo, krajské kolo 3.místo

komorní hra smyčce : Trio Anna Šírová, Magdalena Jarošová, Kateřina Šírová -
                                 okresní a krajské kolo 1.místo s postupem, národní kolo čestné uznání

Novopacký slavíček : 1.místo - Vanesa Nechanská, Anna Patočková, Kateřina Kobrlová, Gabriela Votrubcová

 

Taneční obor :

"Tanec, tanec... 2012" - celostátní kolo přehlídky scénického tance, choreografie "Doteky"

"Tanec srdcem" - choreografie 3.a 4.ročníku - 3.místo

 

 

                                          

Hudební obor :

Soutěž ZUŠ ČR - sólový a komorní zpěv :

krajské kolo -

Dominika a Barbora Jónovy, Barbora Kavánová, Hana Šírová - 1.místo s postupem do národního kola

Eva Černá a Daniela Mikesková - 1.místo

Karolína Šimůnková a Dita Žďárská - 2.místo

 

Daniela Mikesková - 2.místo

Eva Černá - 3.místo

Magdalena Jarošová - 3.místo

Martina Volejníková - 3.místo

Dominika Jónová - 3.místo

 

okresní kolo -

Magdalena Jarošová - 1.místo s postupem

Daniela Mikesková - 1.místo s postupem                                           

Eva Černá - 1.místo s postupem

Martina Volejníková - 1.místo s postupem

Dominika Jónová - 1.místo s postupem

 

Karolína Šimůnková + Dita Žďárská - 1.místo s postupem

Eva Černá a Daniela Mikesková - 1.místo s postupem

Dominika a Barbora Jónovy, Barbora Kavánová, Hana Šírová - 1.místo s postupem

 

Soutěž ZUŠ ČR - hra na dechové nástroje :

krajské kolo -

Karolína Šimůnková - 1.místo. 1.náhradnice do národního kola

 

okresní kolo -

Karolína Šimůnková - 1.místo s postupem

Marie Palmová - 1.místo

Pavlína Vodseďálková - 1.místo

 

Taneční obor :

Soutěž ZUŠ ČR - okresní kolo - choreografie "Život stromů" - přímý postup 

"Tanec srdcem" - krajské kolo - cgoreografie "Doteky" - postup do národního kola, ocenení za citlivé naplnění tématu

Hudební obor :

Kalandra - "FSU Jihlava" - stříbrné pásmo

Mládí - "Vánoční akordy" - Ostrava : zlaté pásmo + ocenění poroty za působivý muzikální projev

            "Zahrada písní" - Praha : zlaté pásmo + ocenění poroty za hlasovou kulturu

Skřivánek - "Vítání jara" - Jablonec nad Nisou : zlaté pásmo + postup na celostátní přehlídku

 

Soutěž ZUŠ ČR - hra na klavír : okresní kolo - Dominika Jónová - 2.místo

                           hra na housle : okresní kolo - Anna Šírová - 1.místo

"Novopacký slavíček" - Šárka Holubcová - 2.místo

                                       Karolína Šimůnková - 2.místo

                                       Dita Žďárská - 3.místo

                                       duo Karolína Šimůnková a Dita Žďárská - 2.místo

"Mládí a Bohuslav Martinů" - Daniela Mikesková - stříbrné pásmo

                                               Eva Černá - bronzové pásmo + ocenění za přednes písně Modrá očka

                                               Martina Volejníková - bronzové pásmo

                                               Jana Jindřišková - bronzové pásmo

"Velká cena ZUŠ Česká Lípa" - Marie Palmová - 2.místo

                                                  Karolína Šimůnková - 4.místo

 

Taneční obor :

"Tanec srdcem" - Jablonec nad Nis. : choreografie "Melodie země" (5.ročník ) - ocenění za poetičnost v tanci

"Hronovské jablíčko" - choreografie "Neskrývej svou tvář" (7.ročník) - 2.místo

                                      choreografie "Rozbitá loutka" (1.a 2.ročník Harrachov) - ocenění za choreografický nápad

                                      choreografie "Poslední list" (II.stupeň) - ocenění za výraznou interpretaci

 

 

Porta Musicale 2008 Nový Jičín: prestižní výběrový festival DPS:

  • Mládí - zlaté pásmo, Absolutní vítěz, výhra - zájezd na mezinárodní festival do Itálie