Oddělení Výuka Vyučující
     
Smyčcové
 • hra na housle
 • komorní hra
 
     
Strunné
 • hra na kytaru
 • komorní hra
 • Jana Bartoničková
     
Dechové
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na příčnou flétnu
 • komorní hra
 • hra v souboru
 • Hana Friedová
 • Květa Kavánová
     
Klávesové
 • hra na klavír
 • Milena Jelínková
 • Jiří Horčička
     
Pěvecké
 • pěvecká hlasová výchova
 • sborový zpěv – Skřivánek, Mládí
 • Ivana Housová
 • Milena Jelínková
 • Květa Kavánová