Oddělení Vyučující
   

smyčcové:

 • hra na housle
 • komorní hra

strunné:

 • hra na kytaru
 • komorní hra

dechové:

 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na příčnou flétnu
 • komorní hra
 • hra v souboru

klávesové:

 • hra na klavír

pěvecké:

 • pěvecká hlasová výchova
 • sborový zpěv – Skřivánek, Mládí

smyčcové oddělení:

strunné oddělení:

 • Jana Bartoničková

dechové oddělení:

 • Hana Friedová
 • Květa Kavánová

klávesové oddělení:

 • Milena Jelínková
 • Jiří Horčička

pěvecké oddělení:

 • Ivana Housová
 • Milena Jelínková
 • Květa Kavánová