Literárně – dramatický oborDramatický kroužek

Co nabízíme:

  • rozvíjení osobnosti jedince
  • veřejné vystupování
  • recitace
  • pohyb
  • pantomima
  • improvizace
  • hry
  • práce v souboru
  • herectví
  • rozšíření obzorů v oblastech – kultury, jazyka, vzdělání a dějin


Přijímáme děti od 5 let. Horní hranici nestanovujeme. Bereme všechny, kdo se nebojí hrát si.